Tại sao thép SS400 được ưa chuộng sử dụng trong nhiều lĩnh vực?