Liên hệ

contact

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ trụ sở: 132 Hùng Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Xưởng sản xuất: Số 1 Sở Dầu, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Tel/Fax: 0225.3824523

Hotline: 0865.839.698

Email: minhtancnc.hp@gmail.com

Website: www.minhtancnc.com