Giá thép xây dựng hôm nay 7/4/2020: Giá thép đứng yên